ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Bir eğitim ve araştırma hastanesinde EKT uygulamaları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 294-300 | DOI: 10.5505/kpd.2017.17363  

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde EKT uygulamaları

Murat Açar1, Almıla Erol2
1Gaziantep Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Elektrokonvulzif terapi (EKT) başta duygudurum bozuklukları olmak üzere pek çok psikiyatrik rahatsızlıkta kullanılan bir tedavi yöntemidir. EKT endikasyonları ve uygulamaları ülkeden ülkeye, hatta klinikten kliniğe değişiklik gösterir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif nitelikteki çalışmamızda, kliniğimizdeki 10 yıllık EKT uygulamalarını, endikasyonları ve olumsuz etkileri 75 hastanın dosya taraması ile incelemeyi amaçladık.
BULGULAR: Çalışmamızda sık EKT endikasyonu psikotik bulgulu depresyon olarak saptandı. Tüm olguların klinik global izlenim ölçeklerindeki değişim 1,9 ±0.9 olarak bulundu. Şizofreni hastalarının KGİ ölçekleri, depresyon hastalarından anlamlı derece daha yüksek düzelme gösterdi. Olguların %64,3'ünde herhangi bir olumsuz etki gözlenmezken en sık olumsuz etki uzamış nöbet idi. EKT uygulamaları ve olumsuz etkileri yaş ve cinsiyetler arası farklılık göstermiyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EKT farklı yaş grupları ve cinsiyetteki duygudurum bozukluğu ve şizofreni hastalarında güvenilir ve etkin bir tedavi yöntemidir. Kliniğimizde düşük yan etki oranı ve yüksek verimlilik ile uygulanan EKT verilerimizin, ülkemizdeki klinik pratiğe katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvulzif terapi, depresyon, şizofreni, bipolar bozukluk


ECT practice in a research and training hospital

Murat Açar1, Almıla Erol2
1Department of Psychiatry, Gaziantep Dr Ersin Arslan Research and Training Hospital, Gaziantep, Turkey
2Department of Psychiatry, Izmir katip Celebi University Ataturk Research and Training Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Electroconvulsive therapy (ECT) is a treatment method for many psychiatric disease, mood disorders particularly. ECT indications and practice differs among countries, even among clinics in the same country.
METHODS: We aim to investigate 10 years of ECT indications, practice and complications of 75 patients files with our retrospective study in our hospital.
RESULTS: The most common ECT indication was major depression with psychotic features. Clinical Global Impression Scale (CGI) improvement was 1,9 ± 0.9. Schizophrenia patients statistically had better CGI improvement scores compared to depression patients. No side effect was observed in 64,3% of the patients and the most common side effect was prolonged seizure. There was no ECT practice and side effect difference between different age and gender groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ECT is a safe and effective treatment strategy for different age and gender groups who have mood disorders or schizophrenia. We believe our clinic's ECT data which proves to be with low side effect and effective will contribute ECT practice in our country.

Keywords: Electroconvulsive therapy, depression, schizophrenia, bipolar disorder


Murat Açar, Almıla Erol. ECT practice in a research and training hospital. J Clin Psy. 2017; 20(4): 294-300

Sorumlu Yazar: Murat Açar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (791 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale