ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Bipolar bozukluk tanılı hastalarda cinsel işlevler ve prolaktin düzeyleri (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 48-56 | DOI: 10.5505/kpd.2019.03521  

Bipolar bozukluk tanılı hastalarda cinsel işlevler ve prolaktin düzeyleri (tur)

Rabia Nazik Yüksel1, Elif Tatlıdil Yaylacı1, Hasan Kaya1, Gamze Erzin2, Emine Merve Akdağ1, Adem Demirci3, Çiğdem Aydemir4, Erol Göka1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
3Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Duygudurum dengeleyici ve antipsikotik ilaçların cinsel işlevlerle ilgili yan etkileri olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte hastalar genellikle bu yakınmaları hakkında konuşmaktan kaçınırlar ve cinsel işlev bozukluklar, hastaların kendi kendilerine doz azaltmalarına ya da tedaviyi bırakmalarına sebep olabilir. Bu çalışmada, remisyon dönemindeki bipolar bozukluk hastalarının ilaç tedavileri ve prolaktin düzeylerini dikkate alarak cinsel işlevlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya DSM-IV kriterlerine göre bipolar bozukluk tanısı alan 52 hasta dâhil edildi. Hastaların prolaktin düzeyleri ölçüldü. Cinsel disfonksiyonu değerlendirmek için, Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) kullanıldı.
BULGULAR: Prolaktin düzeyleri ortalaması kadın ve erkekler için sırasıyla 24.71 ± 4.25 ve 19.96 ± 5.52 ng/ml idi. Duygudurum dengeleyici (DD) ve duygudurum dengeleyiciye ek antipsikotik (AP) alanlar arasında prolaktin seviyeleri farklıydı (p<0.001). Toplam GRCDÖ puanları DD ve DD+AP tedavi grubunda farklı değildi. Toplam GRCDÖ ile prolaktin seviyeleri arasında korelasyon yoktu. Kadınlarda dokunma, doyum, anorgazmi, erkeklerde prematür ejakülasyon, empotans ve doyum alt ölçeklerinde bozulma mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, remisyondaki kadın ve erkek bipolar bozukluk hastalarında cinsel disfonksiyonlar mevcuttu. Prolaktin seviyeleri cinsel disfonksiyonu yansıtmakta yeterli bulunmadı. Bipolar bozuklukta tedavi uyumunu arttırmak için, DD ve AP kullanan hastalarda cinsel işlevlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Duygudurum Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Disfonksiyon, Cinsel İşlevler, GolombokRust Cinsel Doyum Ölçeği


Sexual functions and prolactin levels in patients with bipolar disorder (tur)

Rabia Nazik Yüksel1, Elif Tatlıdil Yaylacı1, Hasan Kaya1, Gamze Erzin2, Emine Merve Akdağ1, Adem Demirci3, Çiğdem Aydemir4, Erol Göka1
1Department Of Psychitary, Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Psychitary, Ankara, Turkey
2Department Of Psychitary, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Psychiatry, Sincan Nafiz Körez State Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Psychiatry, Ankara University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Mood stabilizers and antipsychotic drugs are known to have adverse effects on sexual function. However, patients often refrain from speaking about sexual complaints that may cause dose reduction and discontinuation of the drug without medical supervision. In this study we aimed to evaluate sexual functions of patients with bipolar disorder in remission period, considering prolactin levels and medications.
METHODS: We recruited 52 patients with bipolar disorder in remission according to DSM-IV diagnostic criteria. Prolactin levels were measured in all patients. The Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) was used to assess sexual dysfunction.
RESULTS: Mean prolactin levels were 24.71 ± 4.25 and 19.96 ± 5.52 ng/ml respectively for females and males. Patients taking mood stabilizer (MS) and mood stabilizer plus antipsychotic (AP) treatment had different prolactin levels (p<0.001). Total GRISS scores were not different for MS and MS+AP treatment groups. We didn’t find a correlation between Total GRISS scores and prolactin levels. There was a significant deterioration in female non-sensuality, female dissatisfaction and anorgasmia subscales of female patients and significant deterioration in premature ejaculation, impotence and male dissatisfaction subscales of male patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our sample, both men and women patients with bipolar disorder in remission have sexual dysfunctions. Our results suggest that prolactin levels are not sufficient to demonstrate the sexual dysfunction. To enhance patient compliance it is necessary to focus more on sexual symptoms of patients receiving MS and AP treatment.

Keywords: Bipolar Disorder, Mood Disorders, Sexual Dysfunction, Sexual Disorders, Sexual Functions, Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction


Rabia Nazik Yüksel, Elif Tatlıdil Yaylacı, Hasan Kaya, Gamze Erzin, Emine Merve Akdağ, Adem Demirci, Çiğdem Aydemir, Erol Göka. Sexual functions and prolactin levels in patients with bipolar disorder (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 48-56

Sorumlu Yazar: Rabia Nazik Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (704 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale