ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Treatment refractory or trauma overlooked? A case of EMDR responsive late onset PTSD [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(1): 66-69 | DOI: 10.5505/kpd.2017.66376

Treatment refractory or trauma overlooked? A case of EMDR responsive late onset PTSD

Alişan Burak Yaşar1, Fatma Dilara Altunbaş3, Ayşe Enise Abamor2, Meliha Zengin Eroğlu1, Çiğdem Çelik Yaşar4
1Psychiatrist, Department of Psychiatry, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2İstanbul Sehir University Departmant of Pschocolgy, Istanbul, Turkey.
3Üsküdar University Departmant of Pschocolgy, Istanbul, Turkey.
4Maltepe University Departmant of Psychiatry, Istanbul, Turkey.

Traumatic events experienced in different periods of life may soon alter negative psychological changes. These negative shifts might be indications of pathology depending on their duration and consequences. In cases of Post Traumatic Stress Disorder with delayed expression (PTSD with delayed expression), which is a trauma-related disorder, stress related symptoms are observed after 6 months or later following traumatic event. Although the clinical picture be complicated, scrutinizing the patient’s existing symptoms and psychiatric history, detecting underlying problems and traumas, and then conducting a proper treatment accordingly may help provide recovery for its patients. In this case study, treatment of a PTSD with delayed expression comorbid Major Depressive Disorder (MDD) resistant to pharmacotherapy, which emerged after a childhood sexual trauma had become triggered in adulthood, will be discussed.

Keywords: Trauma, Childhood Sexual Abuse, Post Traumatic Stress Disorder with delayed expression (PTSD with delayed expression), Major Depressive Disorder (MDD), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Tedaviye yanıtsızlık mı, travmanın atlanması mı? EMDR terapisi ile düzelen Geç Başlangıçlı TSSB olgusu

Alişan Burak Yaşar1, Fatma Dilara Altunbaş3, Ayşe Enise Abamor2, Meliha Zengin Eroğlu1, Çiğdem Çelik Yaşar4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul Şehir Üniversitesi
3Üsküdar Üniversitesi
4Maltepe Üniversitesi

Yaşamın çeşitli dönemlerinde yaşanan travmatik olaylar kısa sürede olumsuz ruhsal değişimlere sebep olabilir. Bu değişimler ne kadar uzun sürdüklerine ve nelere yol açtıklarına bağlı olarak çeşitli patolojik tanıların belirtisi olabilir. Travma ile ilişkili bir bozukluk olan Geç Başlangıçlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Geç Başlangıçlı TSSB) vakalarında ise stres belirtileri travmatik yaşantının üzerinden 6 ay veya daha fazla süre geçtikten sonra gözlenir. Mevcut belirtileri ve hastanın psikiyatrik öyküsünü irdelemek, sıkıntıların temelinde yatan başlıca sorunları ve travmaları tespit etmek ardından bu doğrultuda uygun tedavi yürütmek klinik tablo karmaşık olsa dahi hastalarda iyileşme sağlayabilir. Bu olguda çocukluk çağı cinsel taciz yaşantısının yetişkinlik döneminde tetiklenmesiyle ortaya çıkan ve farmakoterapiye yeterince olumlu cevap vermeyen Geç Başlangıçlı TSSB ile komorbid Majör Depresyonun EMDR terapisi ile tedavisi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma, Çocukluk Çağı Cinsel Tacizi, Geç Başlangıçlı Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Geç Başlangıçlı TSSB), Majör Depresyon, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

Alişan Burak Yaşar, Fatma Dilara Altunbaş, Ayşe Enise Abamor, Meliha Zengin Eroğlu, Çiğdem Çelik Yaşar. Treatment refractory or trauma overlooked? A case of EMDR responsive late onset PTSD. J Clin Psy. 2017; 20(1): 66-69

Corresponding Author: Alişan Burak Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale