ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Down Sendromu’nda zihinsel yetmezlik ve Capgras sendromu: Bir olgu sunumu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 427-428 | DOI: 10.5505/kpd.2021.45403

Down Sendromu’nda zihinsel yetmezlik ve Capgras sendromu: Bir olgu sunumu (eng)

Burcu Akın Sarı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Down Sendromu zihinsel yetersizlik, davranım sorunları ve Alzheimer Hastalığı’nın görüldüğü genetik bir hastalıktır. Capgras Sendromu bir yanlış tanımlama sendromudur. Bu vaka sunumunda zihinsel yetmezliği olan Down sendromlu bir ergendeki Capgras sendromu sunulmuştur. Bu birlikteliğin olası sebepleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, zihinsel yetmezlik, Capgras sendromu, Alzheimer Hastalığı

Capgras syndrome and intellectual disability in Down Syndrome: A case report (eng)

Burcu Akın Sarı
Başkent University Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Department

Intellectual disability, behavioral problems and Alzheimer’s disease are seen in Down syndrome which is a genetic disorder. Capgras syndrome is a misidentification syndrome. In this case report, a boy with Down syndrome and intellectual disability and also Capgras syndrome, is presented. Possible explanations of this coexistence is discussed.

Keywords: Down syndrome, Intellectual disability, Capgras syndrome, Alzheimer’s disease

Burcu Akın Sarı. Capgras syndrome and intellectual disability in Down Syndrome: A case report (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 427-428

Sorumlu Yazar: Burcu Akın Sarı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale