ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2006
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bir Endemik Guatr Bölgesindeki 6-12 Yaş Grubu İlköğretim Çocuklarında Zeka Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
An Assessment of the Intelligence Functions of the Primary Education Level Children Aged 6-12 in an Endemic Goitre Region
A.Şebnem Soysal, Derya Karakaş Seven, Peyami Cinaz, Aysun Bideci, Elif Ayvalı
Sayfalar 61 - 69

2.
DEHB Tamlı Çocukların Ebeveynlerinde DEHB Oranı
ADHD Rate in Parents of Children with ADHD
Hüner Aydın, Rasim Somer Diler, Ebru Yurdagül, Şükrü Uğuz, Gülşah Şeydaoğlu
Sayfalar 70 - 74

DERLEME
3.
Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranışsal Sendromlar
Temporal Lobe as a Member of Limbic Circuit and Its Psychiatric Importance: Behavioral Syndromes
İrem Yaluğ, Öyküm Bilge, A. Evren Tufan
Sayfalar 75 - 81

4.
Basit Şizofreni
Simple Schizophrenia
E.Tuğba Özel Kızıl
Sayfalar 82 - 88

OLGU SUNUMU
5.
Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Başlangıcı ve Güvenilirliği: Olgu Serisi
Onset of Action and Tolerability of Mirtazapine in Major Depression: Case Series
Feryal Çam Çelikel, Birgül Elbozan Cumurcu, İlker Etikan
Sayfalar 89 - 98

6.
Tek Doz Olanzapin Enjeksiyonu Uygulaması Sonrası Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu
Neuroleptic Malignant Syndrome Developing after Single Dose Intramuscular Olanzapine: A Case Report
Aysun Kalenderoğlu, Neslihan Cansel, Salih Selek, Haluk Savaş
Sayfalar 99 - 102

LookUs & Online Makale