ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Şizofreni Tanılı Hastaların Çocuklarında Dikkat, Bellek ve Yürütücü İşlevler
Attention, Memory and Executive Functions in the Offspring of Schizophrenic Patients
Şahika Gülen Şişmanlar, Ayşen Coşkun, Belma Ağaoğlu, Işık Karakaya, Cavit Işık Yavuz
Sayfalar 161 - 171

2.
Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Hatalar
Cognitive Errors in Adolescents with Anxiety Disorders
Yağmur Suadiye, Arzu Aydın
Sayfalar 172 - 179

3.
Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi
The Effect of Thyroid Replacement Therapy on Levels of Anxiety and Depression in Subclinical Hypothyroid Patients
Yalçın Yarpuz, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı, Aydoğan Aydoğdu, Gökhan Üçkaya, Ayşen Fenercioğlu, Derya Aksu Yarpuz, Kenan Sağlam
Sayfalar 180 - 187

DERLEME
4.
Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi
A New Target for Treatment of Schizophrenia: Agmatine and Brain Polyamine System
Tayfun Uzbay
Sayfalar 188 - 196

OLGU SUNUMU
5.
Fluvoksamin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Distoni: Bir Olgu
Dystonia During Fluvoxamine Treatment: A Case Report
Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam
Sayfalar 197 - 200

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale