ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2008
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Beyin Kan Akımı ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Cerebral Blood Flow and Electrical Activity in ADHD
Özlem Yıdız Öç, Belma Ağaoğlu, Fatma Berk, Sezer Komsuoğlu, Ayşen Coşkun, Işık Karakaya
Sayfalar 53 - 60

2.
Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluğu Olan Hastaların Kişilik ve Affektif ¦¦ Mizaç Özellikleri
Affective Temperaments and Personality Features of Patients with Recurrent and Single Major Depressive Disorder
Selçuk Aslan, Esra Yancar Demir
Sayfalar 61 - 71

3.
Duygudurum Bozukluğunda Beş Yıl içinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme
Drug Prescription Pattern Change in Mood Disorder in Five-Years
Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Örsel, Uğur Hatıloglu, A. Emre Sargın, M. Hakan Türkçapar, Asena Akdemir
Sayfalar 72 - 76

4.
Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon
Anxiety and Depression in Patients Before Magnetic Resonance and Computer Tomography
Gülten Karadeniz, Serdar Tarhan, Emre Yanıkkerem, Özden Dedeli, Erkan Kahraman
Sayfalar 77 - 83

DERLEME
5.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Nörogörüntüleme Yöntemleri
Neuroimaging Methods in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Esra Güney, Selahattin Şenol, Şahnur Şener
Sayfalar 84 - 94

OLGU SUNUMU
6.
Epileptik Psikoz: Bir Olgu Sunumu
Psychosis of Epilepsy: A Case Report
Esra Güney, Tuğba Hirfanoğlu, Ayşe Serdaroğlu, Şahnur Şener, Elvan İşeri
Sayfalar 95 - 100

LookUs & Online Makale