ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalışmaları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1998; 1(2): 89-97

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalışmaları

Hamdullah AYDIN1, Fuat ÖZGEN2
1Prof. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dah, ANKARA
2Doç. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dah, ANKARA

Psikiyatrik bozukluklarda uyku çalışmaları, uykuda REM fenomenlerinin ve delta uykusunun değiştiğine işaret etmektedir. REM fenomenlerindeki değişmeler daha çok nörokimyasal, delta uykusu ise metabolik değişkenlerle ilişkili gibi görünmektedir. Psikiyatrik bozukluklarda uyku örüntüsünün farklılaştığı ortaya konmuştur. Araştırmalar belirgin bir uyku profili gösteren depresyonda yoğunlaşmıştır. Depresif hastalarda tanı ve tedavide uyku çalışmalarının iyi bir yol gösterici olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde mikroanalizler ve diğer değişkenlerle birlikte polisomnografi bulgulan, büyük gelişmeler göstermekle birlikte, psikiyatrik tablolar arasında uyku çalışmalarının ayırdedici sonuçlar ürettiğini ileri sürmek güçtür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Uyku, psikiyatrik bozukluklar.


Sleep Studies in Psychiatric Disorders

Hamdullah AYDIN1, Fuat ÖZGEN2
1Prof. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dah, ANKARA
2Doç. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dah, ANKARA

Sleep studies in psychiatric disorders have become one of the major research areas in recent years. Investigations indicate that REM and delta sleep variables show the prominent differentiations in psychiatric disorders. Changes in REM variables could be related to neurochemical changes while delta sleep changes seem to be related to metabolic variations. Although sleep pattern of psychiatric patients differ from healthy population, there is no specific pattern attibutable to a spesific psychiatric disorder except depression. At present, while there has been a considerable development in polysomnographic techniques along with microanalyses, it is not easy to conclude that sleep studies are conclusive in differentiating between psychiatric disorders yet.

Keywords: Key Words: Sleep, psychiatric disorders.


Hamdullah AYDIN, Fuat ÖZGEN. Sleep Studies in Psychiatric Disorders. J Clin Psy. 1998; 1(2): 89-97


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1826 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale