ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Diş Kliniğine Başvuran Hastalarda Bruksizmi Olan ve Olmayanların Depresyon ve Anksiyete Açısından Karşılaştırılması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(2): 68-71

Diş Kliniğine Başvuran Hastalarda Bruksizmi Olan ve Olmayanların Depresyon ve Anksiyete Açısından Karşılaştırılması

Alev Kılıçoğlu1, Gürel Pekkan2
1Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr., Diş Kliniği, Kütahya

Amaç: Bir parasomnia olarak değerlendirilen bruksizmin ve eklem hareketlerinin kısıtlanması, ile kas ve eklemde hassasiyet ve ağrıya neden olan temporomandibular eklem hastalığının pskiyatrik patolojilerle birlikteliği bildirilmektedir. Özellikle anksiyetenin bruksizm için bir risk faktörü olduğu saptanmışın Biz de çalışmamızda Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Kliniğine başvuran temporomandibuler hastalık ve bruksizmi olan ve olmayan hastalarda depresyon ve anksiyeteyi karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamızda diş kliniğine başvuran temporomandibuler eklem hastalığı saptanan ve birlikte bruksizmi olan 30 hasta ile temporomandibular eklem hastalığı ve bruksizmi olmayan 30 kontrol vakası ardışık olarak çalışmaya alındı ve Beck Depresyon Envanteri ile Beck Anksiyete Ölçeği uygulandı. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızın sonucunda temporormandibuler hastalık ve bruksizmi olan ve olmayan hastalar arasında anksiyete ve depresyon puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır (p>0.05). Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre bruksizmi olan ve olmayanlar arasında depresyon ve anksiyete açısından bir fark saptanmamıştır. Beklenenin aksine depresyon ve anksiyete belirtileri açısından TMH/bruksizm ve kontrol grubu arasında ilişki bulmamış olmamız bu konunun daha dikkatli değerlendirilmesine vurgu yapmak açısından ve bruksizmi olan hastaların tümünün psikolojik etkenlerle iliş- kilendirilmemesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bruksizm, temporomandibular hastalık, depresyon, anksiyete.


Comparing Patients with and without Bruxism According to Depression and Anxiety in a Dental Clinic

Alev Kılıçoğlu1, Gürel Pekkan2
1Yrd.Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr., Diş Kliniği, Kütahya

Objectives: Bruxism is accepted as a parasomnia and temporomandibular joint disorder (TMD) causes temporomandibular movement disability, muscle and joint tenderness and pain which can be related to bruxism.Both temporormandibular joint disorder and bruxism are reported to be comorbid with psychiatric pathologies. Especially anxiety is a risk factor for bruxism. For this reason, we aimed to evaluate depression and anxiety in patients with temporomandibular joint disorder who also have bruxism and control patients who had no TMD or bruxism, attended to Dumlupinar University Medical Faculty Dental Clinic. Method: For our study we took 30 temporomandibular disorder patients who had also bruxism and 30 controls without temporomandibular disorder or bruxism subsequently and they were given Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Scale. The results were statistically analized. Results: At the end of our study, we did not find any statistically significant difference between TMD/bruxism and control groups according to depression and anxiety scores which were evaluated by Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Scale (p>0.05). Conclusion: There was no difference between TMD/bruxism and controls according to depression and anxiety. Despite our expectations, finding no relation between TMD/bruxism and control groups underlines the importance of evaluating this relation cautiously in the context of the belief that TMD and bruxism are the consequences of psychiatric problems, so according to our results is important for not taking all bruxing patients as related to psychological factors.

Keywords: Key Words: Bruxism, temporomandibular disorder, depression, anxiety.


Alev Kılıçoğlu, Gürel Pekkan. Comparing Patients with and without Bruxism According to Depression and Anxiety in a Dental Clinic. J Clin Psy. 2009; 12(2): 68-71


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (669 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale