ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Ergenlik Döneminde Beynin Yapısal ve Nörokimyasal Değişimi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(1): 42-47

Ergenlik Döneminde Beynin Yapısal ve Nörokimyasal Değişimi

Gonca Çelik1, Ayşegül Tahiroğlu2, Ayşe Avcı3
1Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana
2Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana
3Prof.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana

Gelişimin önemli basamaklarından olan ergenlik pek çok duygusal ve davranışsal güçlük ile ilişkilidir. Ergenlik döneminde beyin gelişiminin ruhsal sorunlar için hem koruyucu hem de risk oluşturucu etkileri vardır. Bu gözden geçirme metninde ergenlik döneminde beynin yapısal, nörokimyasal değişim sürecinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Ergenlik döneminde beynin yapısal ve biyokimyasal gelişimi ve değişimi ile ilgili yazın taranmış. Üreme hormonları gibi bu gelişim üzerine etki gösteren etmenler ile ilgili bilgiler derlenmiştir. Yazın özetinin yanı sıra beyinde gözlenen ergenliğe bağlı değişikliklerin psikiyatrik bozukluklar ve belirtile ile ilişkisi tartışılmıştır. Ergen beyni belirgin bir biçimde yapısal gelişim gösterir ve zedelenmeye yanıt açısından erişkin beynine göre daha duyarlıdır. Ergenlik döneminde, yeni hücre oluşumu, hücre kaybı, yeni yolakların oluşumu, dallanma ve budanmayı içeren pek çok süreç ile beyinde beyaz madde artarken, gri madde azalır. Bazal gangliyon hacmindeki artış ergenlik boyunca bağımlılık yapan maddelere duyarlılık ile sonuçlanır. GABA-erjik sistem ergenlik döneminde beynin baskın inhibitor sistemidir; ergenlerin alkol-madde kullanımı GABA-erjik sistemi bozarak erişkinlik döneminde alkol-madde bağımlılığı riskini artırır. Üreme hormonları tarafından tetiklenen Hipotalamo-pitiüter Aks ergenlerin olumsuz yaşam olayları karşısında stres duyarlılığı ile ilişkilidir. Ergenliğe özgü gelişim ve değişimi anlamak; ergenin ruhsal muayenesi, tanı koyma ve tedavi seçiminde hekimlere önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ergenlik, üreme hormonları, nörokimya


Structural and Neuro-Chemical Changes of Brain in Adolescence

Gonca Çelik1, Ayşegül Tahiroğlu2, Ayşe Avcı3
1Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana
2Yrd.Doç.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana
3Prof.Dr Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Adana

Adolescence which is important developmental process relate to many emotional and behavioral problems. There are both protective and risky effects of brain developmental process through adolescence. In this review, it is aimed to discus the structural and neuro-chemical changes of brain in adolescence. Literature related to development and changes of the brain through adolescence was searched and findings were discussed. Data include many factors which have effect on this process such as sex hormones were reviewed. Together with summary of literature, the relationship between brain development and changes in adolescence and psychiatric disorders or symptoms were discussed. Brain develops and changes through adolescence and it is much vulnerable than adults' brain. In Brain of adolescents, white mater increases and grey mater decreases through many processes including neurogenesis, apoptosis, synaptogenesis. Increasing basal ganglia volume causes susceptibility for drug addiction. GABA-ergic system is dominant inhibitor system through adolescence. Alcohol-drug use in adolescence causes increased risk of addiction in adulthood because of deterioration of GABA-ergic system. Hypotalamo-pituitary axe which triggered by sex hormones relates to stress responds against the negative life experience. To understand of this developmental process is important to examine, diagnosing and treatment of adolescence for clinicians.

Keywords: Key Words: Adolescence, sex hormones, neurochemistry.


Gonca Çelik, Ayşegül Tahiroğlu, Ayşe Avcı. Structural and Neuro-Chemical Changes of Brain in Adolescence. J Clin Psy. 2008; 11(1): 42-47


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (5224 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale