ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Whiteley İndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliği ve Faktör Yapısı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 27-33

Whiteley İndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliği ve Faktör Yapısı

Hüseyin Güleç1, Medine Yazıcı Güleç2, Elif Keleş Ünal3, Aytül Karabekiroglu4, Kemal Sayar5, Samet Köse6
1Doç.Dr. Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
2Uz.Dr., Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
3Uz.Dr.,Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir
4Uz.Dr., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Samsun
5Prof Dr.,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
6Yrd.Doç.Dr., Vanderbilt University, Department of Psychiatry, Nashville, TN, USA

Amaç: Bu çalışmada bedensel uyarı ya da değişikliklerin hastalık göstergesi olarak yaşantılanma davranışı olan hipokondriyazisin/sağlık anksiyetesinin ölçülmesinde kullanılan, Pilowsky tarafından geliştirilmiş, Fink ve ark. tarafından modifiye edilmiş olan yedi maddelik Whiteley indeksi (WI-7) Türkçe uyarlamasının geçerliği, güvenirliği ve faktör yapısı araştırıldı. Yöntem: Bu çalışma 240 lisansüstü öğrencisi ve 170 hasta ile yürütüldü. Katılımcılara WI-7, Belirti Tarama Listesi (SCL-90R) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) verildi. Bulgular: Ölçeğin toplam puanı (r: 0.49) ve sorular tek tek (r: 0.27-0.52) ele alındığında düşük-orta düzeyde bir test-tekrar test tutar- lığı gösterdi. Ölçeğin iç tutarlık incelenmesinde Cronbach alfa değeri 0.78 olarak bulundu. Geçerlik analizinde, hasta grubu ile kontrol grubu ortalamaları arasında Wl- 7'nin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı. Bedensel belirtiler/bedensel düşünce uğraşı ile hastalık kaygısı/fobisi olmak üzere 2-faktörlü bir yapı ortaya çıktı. Ölçüt bağıntılı geçerliği için BDÖ ve SCL-90R alt-ölçekleri ile pozitif yönde ilişki gösterdiği bulundu. Sonuç: Wl-7'nin iç tutarlık, test-tekrar test tutadığı ve madde toplam ilişkisi, faktör yapısı, özel grupları ayırt edici geçerlik ve ölçüt bağıntılı geçerlik bulguları ölçeğin, Türk toplumunda belli kısıtlamaları olmakla birlikte kabul edilebilir ölçülerde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hipokondriyak ilgi, Whiteley indeksi (WI-7), geçerlik, güvenirlik, faktör yapısı.


Turkish Version of the Whiteley Index (Turkish WI-7): Reliability, Validity, and Factorial Structure

Hüseyin Güleç1, Medine Yazıcı Güleç2, Elif Keleş Ünal3, Aytül Karabekiroglu4, Kemal Sayar5, Samet Köse6
1Doç.Dr. Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
2Uz.Dr., Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
3Uz.Dr.,Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir
4Uz.Dr., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Samsun
5Prof Dr.,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
6Yrd.Doç.Dr., Vanderbilt University, Department of Psychiatry, Nashville, TN, USA

Objectives: In this study, we examined the reliability, validity, and factorial structure of the Turkish version of the Whiteley Index (Wl -7), a scale developed by Pilowsky and modified by Fink et al to measure hypochondriasis or health anxiety as an indicator of somatic stimulus and /or changes along with its reliability, validity, and factorial structure. Method: The study was conducted in healthy volunteers at a university school (n=240) and in patients who are attending outpatient Psychiatry Clinic (n=120). Participants were administered the Turkish version of the Whiteley Index (Turkish Wl -7), the Symptom Check List (SCL-90R), and the Beck Depression Inventory. Results: Individual items (r=0.27-0.52) and total score (r=0.46) showed weak - to - moderate test -retest correlations. The Cronbach's coefficient was 0.78. In validity analysis, significant differences were found between total Wl -7 scores of patients and healthy controls. Factor analysis yielded a two factor structure: somatic symptoms / somatic preoccupation (items #1, #2, #4, #5 and #7) and disease worry / phobia (items #3 and #6). The Turkish Wl -7 were correlated well with the SCL -90R subscales and the BDI. Conclusion: Despite certain limitations, the internal consistency, test-retest reliability, validity and factorial structure of the Turkish version of the Whiteley Index were supported by its reliable psychometric properties and construct validity in a representative Turkish sample.

Keywords: Key Words: Hypocondriasis, Whiteley Index (WI-7), reliability, validity, factorial structure.


Hüseyin Güleç, Medine Yazıcı Güleç, Elif Keleş Ünal, Aytül Karabekiroglu, Kemal Sayar, Samet Köse. Turkish Version of the Whiteley Index (Turkish WI-7): Reliability, Validity, and Factorial Structure. J Clin Psy. 2013; 16(1): 27-33


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (918 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale