ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik ¦ Motivasyon Arasındaki İlişki [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(2): 77-84

Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma ile Akademik ¦ Motivasyon Arasındaki İlişki

AN Eryilmaz1
Dr., Ankara Anadolu Lisesi Ankara

Amaç: Günümüz psikoloji literatüründe, araştırmacılar pozitif psikolojinin verilerinden faydalanarak, çocukların ve ergenlerin ruh sağlıklarını artırıcı çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Öznel iyi oluşu artırma stratejileri ve akademik motivasyon, psikolojide ele alınan iki önemli konu alanıdır. Bu çalışmanın amacı, ergenlerin öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanmaları ile akademik motivasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya Ankara Keçiören İlçesinde lise eğitimi gören 14-16 yaşları arasındaki 122 kız (%51.7) ve 114 (%48.3) erkek olmak üzere toplam 236 ergen katılmıştır. Çalışmada Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeği ve Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Analiz sonuçlarına göre, içsel ve dışsal motivasyonun, öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Motivasyonsuzluk ile öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Ergenlerin öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanmalarında içsel ve dışsal olarak motive olmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Öznel iyi oluş, öznel iyi oluşu artırma stratejileri, motivasyon.


The Relationship Between Using of Subjective Well Being Increasing Strategies and Academic Motivation in Adolescence

AN Eryilmaz1
Dr., Ankara Anadolu Lisesi Ankara

researchers' stress on the importance of the advancement of positive mental health and adjustment in adolescents, in addition to traditional emphasis on the treatment of accomplished psychological disorders. Subjective well-being increasing strategies and academic motivation are the most important study areas of psychology. This study examines the association between motivation and subjective well-being increasing strategies among Turkish adolescents. Method: This study is carried out following the scanning model. The participants of the study include a total of 236 adolescents (114 male and 122 female). The ages of them range between 14 and 16. The data of the study were obtained through the use of the following scales: Subjective Well- Being Increasing Strategies Scale for Adolescents and Academic Motivation Scale. The data were analyzed through the use of simple regression analysis method. Results: The findings obtained indicate that subjective well being increasing strategies, intrinsic and extrinsic motivations have moderate positive relationships. There is no relationship between using of subjective well being increasing strategies and amotivation. Discussion and Conclusion: The findings of the study suggest that there is a statistically significant relationship between using of subjective well-being increasing strategies and academic motivation of adolescents. Using the findings of this study may be functional in the professions of psychiatry, clinical psychology, psychological counseling and social services, which all help adolescents clinically. For instance, programs to boost the subjective well-being of adolescents may be designed.

Keywords: Key Words: Subjective well-being, subjective well-being increasing strategies, motivation.


AN Eryilmaz. The Relationship Between Using of Subjective Well Being Increasing Strategies and Academic Motivation in Adolescence. J Clin Psy. 2010; 13(2): 77-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3839 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale