ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Charles Bonnet Sendromu: Bir Olgu Sunumu (Turkish) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(1): 98-101 | DOI: 10.5505/kpd.2018.02986  

Charles Bonnet Sendromu: Bir Olgu Sunumu (Turkish)

Ayşe Çakır1, Demet Sağlam Aykut1, Filiz Civil Arslan1, Ahmet Taner Uysal2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Charles Bonnet Sendromu; bilişsel yetileri sağlam olan ve psikiyatrik bozukluk veya nörolojik lezyon/anormallik bulgusu olmayan görme engelli bireylerde gelişen görme varsanıları olarak tanımlanmıştır. Bu sunumda; bilateral primer optik atrofiye ikincil gelişmiş görme varsanıları olan ve Charles Bonnet Sendromu olarak değerlendirilen bir olgu tartışılmıştır.

Olgu Sunumu: 74 yaşında erkek, okur-yazar, evli, emekli. Otuz yıl önce geçirdiği araç dışı trafik kazasına bağlı olarak hastada bilateral optik sinir hasarı gelişmiş. Yıllar içerisinde hastanın görme kaybı artmış. 5 yıl önce glokom tanısı alan hasta, son 2 yıldır gündelik gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmiş. Hasta son 3 aydır, özellikle akşamları artan, diğer insanların görmediği farklı boyutlarda fareler görmeye başlamış. Bu şikayetler ile kliniğimize başvuran hastanın gerekli psikiyatrik, nörolojik ve oftalmik değerlendirilmeleri yapıldı. Oftalmik muayenede “her iki gözde ışık hissinin negatif olduğu” tespit edildi. Hasta Charler Bonnet Sendromu olarak değerlendirilip tedavisi düzenlendi.

Tartışma: Daha önceki çalışmalarda, Charlet Bonnet Sendromuna sahip çoğu hastanın, psikiyatrik hastalık ile damgalanmamak için, belirtilerini aile bireylerine veya hekimlerine bildirmedikleri belirtilmiştir. Bu olgu sunumu ile özellikle hekimler arasında bilgi eksikliği olabilen ve yanlış tanı alabilme ihtimali yüksek olan bu gibi olgulara uygun yaklaşımlarda bulunabilmenin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Charles Bonnet Sendromu, görme kaybı, ileri yaş


Charles BonnetSyndrome: A Case Report (Turkish)

Ayşe Çakır1, Demet Sağlam Aykut1, Filiz Civil Arslan1, Ahmet Taner Uysal2
1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Trabzon
2Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Eye Diseases, Trabzon

Introduction: Charles Bonnet Syndrome is defined as visual hallucination in visually impaired individuals who have intact cognitive skills and who have no psychiatric disorder or neurological lesion/abnormality finding. In this presentation; a case with bilateral primary optic atrophy secondary visual hallucination has been evaluated as Charles Bonnet Syndrome and has been discussed this case.

Case Report: A 74-year-old male, literate, married, retired. Bilateral optic nerve damage has developed in the patient due to a car accident that occurred 30 years ago. The patient who has been diagnosed with glaucoma 5 years ago has been unable to meet his daily needs for the last 2 years. The patient has begun to see mice that other people have not seen in the last 3 months. Necessary psychiatric, neurological and ophthalmic evaluations of the patient who applied to our clinic with these complaints were performed. In the ophthalmic examination performed; light sensation was reported as negative in both eyes. The patient was treated as Charles Bonnet Syndrome and the out patient clinic was treated.

Discussion: Previous studies have indicated that most patients with Charlet Bonnet Syndrome didn’t report their symptoms to family members or physicians in order not to be stigmatized by psychiatric illness. This case report emphasizes the importance of being able to find appropriate approaches to such cases, which may be lack of information between physicians and which are likely to be misdiagnosed.

Keywords: Charles Bonnet Syndrome, vision loss, advancedage


Ayşe Çakır, Demet Sağlam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ahmet Taner Uysal. Charles BonnetSyndrome: A Case Report (Turkish). J Clin Psy. 2018; 21(1): 98-101

Sorumlu Yazar: Ayşe Çakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (1858 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale