ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | English
 
Cilt : 20   Sayı : 3   Yıl : 2017
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler

  J Clin Psy: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Farelerde Nikotin ile Amfetamin Arasındaki Çapraz- Duyarlılaşmanın İncelenmesi
Determination of Cross-Sensitization Between Nicotine and Amphetamine in Mice
Eylem ÇELİK, Tayfun Uzbay, Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 67 - 74 (376 kere görüntülendi)

2.
Pseudoepileptik Nöbet Tanısı Alan Konversiyon Bozukluğu Hastalarının Bir Yıllık İzlem Sonuçlan
One Yfear Follow up Results of Conversion Disorder Patients with Pseudoepileptic Seizures
Recep Tütüncü, M. Hakan Türkçapar
Sayfalar 76 - 79 (230 kere görüntülendi)

3.
Konversiyon Bozukluğunda Çocukluk Çağı Travma Öyküsünün Psikiyatrik Belirtilere Etkisi Var mı?
Does Childhood Trauma History Effect the Psychiatric Symptoms of Conversion Disorder or Not?
Hatice GÜZ, Zahide DOĞANAY, Esra ÇOLAK, Ayşin TOMAÇ, Gökhan SARISOY, Ayşen ÖZKAN
Sayfalar 80 - 85 (274 kere görüntülendi)

4.
Alkol/Madde Bağımlılarında Özkıyım Girişimi Öyküsünün Klinik Belirtilerle İlişkisi
Suicide Attempt History Among Alcohol and Substance Dependents and Relationship with Clinical Symptoms
E. Cüneyt Evren, Sacide USTUNSOY, Suat Can, Cengiz BAŞOĞLU, Duran Çakmak
Sayfalar 86 - 94 (299 kere görüntülendi)

5.
Bel ve Boyun Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi*
Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Lowback Pain and Neck Pair
Kemal YAZICI, Şenel TOT, Ali BİÇER, Aylin YAZICI, Visal BUTURAK
Sayfalar 95 - 101 (472 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizması ve Psikiyatrik Bozukluklar
Vitamin D, Calcium, Bone Metabolism and Psychiatric Disorders
Şakir Özen, Kenan HASPOLAT
Sayfalar 102 - 113 (970 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Hemokromatoza Bağlı Psikiyatrik Bozukluklar: Psikotik Bozukluklu Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Psychiatric Disorders due to Hemochromatosis: A Case Report with Psychotic Disorder and Review of the Literature
Sermin KESEBIR, Erhan BAYRAKTAR
Sayfalar 114 - 118 (199 kere görüntülendi)

8.
Klozapin Kullanımına Bağlı Gelişen Epileptik Nöbet ve Nöbetin Gabapentin ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Clozapine-Induced Seizure and its Treatment by Gabapentine: Case Report
İbrahim Eren
Sayfalar 119 - 122 (372 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2017 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale