ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | English
 
Cilt : 20   Sayı : 4   Yıl : 2017
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1998
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Affektif Bozuklukların Genetigi
Genetics of Affective Disorders
Ender TANER, Nevzat YUKSEL
Sayfalar 5 - 12 (429 kere görüntülendi)

2.
Dissosiyatif Kimlik Bozuklugu: Tam ve Nozolojik Sorunlar
Dissociative Identity Disorder: Diagnosis and Nosolo- gical Problems
Vedat ŞAR
Sayfalar 13 - 21 (949 kere görüntülendi)

3.
Çekingen Kişilik Bozuklugunun Klinik Ozellikleri ve Tedavisi
Abstract The Clinical Features and Treatment Implica- tions of Avoidant Personality Disorder
levent SEVİNÇOK, Çigdem Dereboy
Sayfalar 22 - 26 (420 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
İki Uçlu Duygudurum Bozuklugunda HLA Antijenlerinin Rolü
The Role of HLA Antigens in Bipolar Mood Disorder
Alp Uçok, Ugur AKAR, Güliz Özgen Uçok, Olcay YAZICI
Sayfalar 27 - 30 (301 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Şizofreni Nörobiyolojisine Kisa Bir Bakiş
Neurobiology of Schizophrenia: A Short Overview
Murat REZAKi
Sayfalar 31 - 34 (507 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Sociodemographic, Clinical and Phenomenological Characteristics of the Patients Diagnosed as Obsessive Compulsive Disorder in Turkey and France
Ertan Tezcan, Bruno Millet, Murat Kuloğlu
Sayfalar 35 - 41 (1 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Çocuk ve Ergen Noropsikiyatrik Bozukluklannda Sinir Sistemi Göruntülenmesi
Neuroimaging in Child and Adolescent Neuropsychiat- ric Disorders
Selahattin SENOL, Hiilya ONCULOGLU
Sayfalar 42 - 50 (450 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik Psikolojisi Agisindan Degerlendirilmesi: Bir Ergen Olgu Sunumu
Evaluation of Clinic and Therapy Course in the Aspect of Self Psychology: an Adolescent Case Study
Elvan KARACAN, Cüneyt İşcan, Şahnur Şener
Sayfalar 51 - 55 (344 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale