ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | English
 
Cilt : 20   Sayı : 4   Yıl : 2017
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Fark Edilmeyen Gebelikler: Bir Gözden Geçirme [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 318-331 | DOI: 10.5505/kpd.2017.72681  

Fark Edilmeyen Gebelikler: Bir Gözden Geçirme

Nazan Aydin1, Oğuz Omay2, Esra Yazici3, Melike Dönmez4, Yüksel Kıvrak5, Hazal Yavuzlar Cihan1, Çağla Cenker6, Hilal Uslu Yuvacı7
1Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2La Teppe Psikiyatri Kliniği- Fransa
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad
5Kafkas Üniveristesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad
6Rize Devlet Hastanesi
7Sakarya Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Doğum Ad

Gebeliğin ancak 20. haftayı geçtikten sonra fark edilmesi ya da doğuma kadar farkına varılamaması “fark edilmeyen gebelik” olarak değerlendirilir. Kişi gebeliğin fizyolojik belirtilerini fark etmemekte, karnındaki bebeğin varlığını bilmemekte ve ne duygusal ne de sosyal olarak annelik rolünü üstlenmemektedir. Dünyada her yaş, ırk, kültür ve sosyo ekonomik düzeydeki kişilerde gözlenebilecek bu gebeliği fark etmeme durumu, trajik sonuçlara yol açabilmesine rağmen maalesef yeterince bilinmemekte, bu durumu yaşayan kişiler yeterince anlaşılamamakta, dolayısıyla olumsuz yargı, suçlamalar ve hatta cezalandırmalara maruz kalabilmektedirler. Fark edilmeyen gebelik durumlarının sağlık çalışanlarınca da bilinmemesi ve akla gelmemesi anne ve bebek ölümleri ile sonuçlanabilmektedir. Adli bir süreç söz konusu olduğunda ise bu kişilerin içinde bulundukları durumun anlaşılması ve adli olarak uygun yaklaşımlarda bulunulması hayat kurtarıcı niteliktedir. Öte yandan, fark edilmeyen gebeliği olan kişilerle karşılaşan sağlık çalışanlarının gebeliği öğrendikten sonra gelişebilecek ya da önceden var olan ruhsal belirtiler açısından bu kişileri ruh sağlığı birimlerine yönlendirmeleri; ruh sağlığı çalışanlarının da bu olguların varlığının farkında olarak uygun desteği verebilmeleri gerekmektedir. Bu gözden geçirme yazısı ile fark edilmeyen gebeliklerin tıbbi, psikolojik, adli ve etik boyutlarıyla çok yönlü bir şekilde incelenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: gebelik, gebelik inkârı, fark edilmeyen gebelik, dissosiasyon, psikoz


Unperceived Pregnancies: Review

Nazan Aydin1, Oğuz Omay2, Esra Yazici3, Melike Dönmez4, Yüksel Kıvrak5, Hazal Yavuzlar Cihan1, Çağla Cenker6, Hilal Uslu Yuvacı7
1Bakırkoy Training and Research Hospital
2Le Teppe Psychiatry Clinic- France
3Sakarya University Medical Faculty Department of Psychiatry
4Marmara University Medical Faculty Department of Psychiatry
5Kafkas University Medical Faculty Department of Psychiatry
6Rize State Hospital
7Sakarya Medical Faculty Department of Obstetrics and Gynechology

It is considered as "unperceived pregnancy" that the pregnancy can only be noticed after the 20th week has passed or until birth. Women do not notice the physiological manifestations of the pregnancy, do not know the existence of the growing baby, and do not take on the role of motherhood neither emotionally nor socially. Despite the tragic consequences of this situation that can be observed in people of all ages, races, cultures and socioeconomic levels in the world, it is unfortunately not well known and the people living in this situation are not be understood well. Thus they can be exposed to negative judgments, accusations and even punishment. Also unperceived pregnancies are usually not known even by the health workers and not come to the mind. And this can lead to maternal and infant deaths. When it comes to a legal process, it is life-saving that to understand the situation of these people are in and to make them an appropriate approach forensically. On the other hand, health workers who encounter unperceived pregnancies should direct these persons to mental health units in terms of pre-existing psychological symptoms or that may develop after they have learned pregnancy. Mental health workers need to be able to provide appropriate support as they are aware of the existence of these events. In this review it is aimed to investigate the unperceived pregnancies multi-dimensionally with medical, psychological, legal and ethical aspects and to raise awareness.
Key words: pregnancy, denial of pregnancy, unperceived pregnancy, dissociation, psychosis

Keywords: pregnancy, denial of pregnancy, unperceived pregnancy, dissociation, psychosis


Nazan Aydin, Oğuz Omay, Esra Yazici, Melike Dönmez, Yüksel Kıvrak, Hazal Yavuzlar Cihan, Çağla Cenker, Hilal Uslu Yuvacı. Unperceived Pregnancies: Review. J Clin Psy. 2017; 20(4): 318-331

Sorumlu Yazar: Esra Yazici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2017 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale