ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Fark Edilmeyen Gebelikler: Bir Gözden Geçirme [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 318-331 | DOI: 10.5505/kpd.2017.72681  

Fark Edilmeyen Gebelikler: Bir Gözden Geçirme

Nazan Aydin1, Oğuz Omay2, Esra Yazici3, Melike Dönmez4, Yüksel Kıvrak5, Hazal Yavuzlar Cıvan1, Çağla Cenker6, Hilal Uslu Yuvacı7
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2La Teppe Psikiyatri Kliniği- Fransa
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
5Kafkas Üniveristesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
6Kaçkar Devlet Hastanesi
7Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum AD

Gebeliğin ancak 20. haftayı geçtikten sonra fark edilmesi ya da doğuma kadar farkına varılamaması “fark edilmeyen gebelik” olarak değerlendirilir. Kişi gebeliğin fizyolojik belirtilerini fark etmemekte, karnındaki bebeğin varlığını bilmemekte ve ne duygusal ne de sosyal olarak annelik rolünü üstlenmemektedir. Dünyada her yaş, ırk, kültür ve sosyo ekonomik düzeydeki kişilerde gözlenebilecek bu gebeliği fark etmeme durumu, trajik sonuçlara yol açabilmesine rağmen maalesef yeterince bilinmemekte, bu durumu yaşayan kişiler yeterince anlaşılamamakta, dolayısıyla olumsuz yargı, suçlamalar ve hatta cezalandırmalara maruz kalabilmektedirler. Fark edilmeyen gebelik durumlarının sağlık çalışanlarınca da bilinmemesi ve akla gelmemesi anne ve bebek ölümleri ile sonuçlanabilmektedir. Adli bir süreç söz konusu olduğunda ise bu kişilerin içinde bulundukları durumun anlaşılması ve adli olarak uygun yaklaşımlarda bulunulması hayat kurtarıcı niteliktedir. Öte yandan, fark edilmeyen gebeliği olan kişilerle karşılaşan sağlık çalışanlarının gebeliği öğrendikten sonra gelişebilecek ya da önceden var olan ruhsal belirtiler açısından bu kişileri ruh sağlığı birimlerine yönlendirmeleri; ruh sağlığı çalışanlarının da bu olguların varlığının farkında olarak uygun desteği verebilmeleri gerekmektedir. Bu gözden geçirme yazısı ile fark edilmeyen gebeliklerin tıbbi, psikolojik, adli ve etik boyutlarıyla çok yönlü bir şekilde incelenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, gebelik inkârı, fark edilmeyen gebelik, dissosiasyon, psikoz


Unperceived Pregnancies: A Review

Nazan Aydin1, Oğuz Omay2, Esra Yazici3, Melike Dönmez4, Yüksel Kıvrak5, Hazal Yavuzlar Cıvan1, Çağla Cenker6, Hilal Uslu Yuvacı7
1Bakırkoy Training and Research Hospital
2Le Teppe Psychiatry Clinic- France
3Sakarya University Medical Faculty Department of Psychiatry
4Marmara University Medical Faculty Department of Psychiatry
5Kafkas University Medical Faculty Department of Psychiatry
6Kaçkar State Hospital
7Sakarya Medical Faculty Department of Obstetrics and Gynechology

"Unperceived pregnancy" is defined as a pregnancy noticed after the 20th week of gestation, sometimes not until birth. Women may not notice the physiological manifestations of pregnancy, may not know the existence of the growing baby and not take on the role of motherhood, neither emotionally nor socially. Despite its tragic consequences, this condition observed in women of all ages, races, cultures and socioeconomic levels in the world is unfortunately not well known and the women concerned are suffer misunderstandings. They may be exposed to negative judgments, accusations and even legal sentences. Furthermore, even health workers may not fully understand unperceived pregnancies and not consider it in their differential diagnosis. In extreme cases, this may lead to maternal and infant deaths. It is crucial for health workers who encounter unperceived pregnancies to refer these patients for mental health support, and for mental health professionals to be fully aware of the condition and provide appropriate support. When it comes to legal considerations, it is vital to understand the situation of these women and provide the appropriate forensic approach. This multidimensional review approaches unperceived pregnancies in their medical, psychological, legal and ethical aspects. We aim to raise awareness regarding unperceived pregnancies and help future developments on this issue.

Keywords: Pregnancy, denial of pregnancy, unperceived pregnancy, dissociation, psychosis


Nazan Aydin, Oğuz Omay, Esra Yazici, Melike Dönmez, Yüksel Kıvrak, Hazal Yavuzlar Cıvan, Çağla Cenker, Hilal Uslu Yuvacı. Unperceived Pregnancies: A Review. J Clin Psy. 2017; 20(4): 318-331

Sorumlu Yazar: Esra Yazici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (56 kere görüntülendi)
 (1006 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale