ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 2   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi [J Clin Psy]
J Clin Psy. Baskıdaki Makaleler: KPD-27870 | DOI: 10.5505/kpd.2019.27870  

Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi

Sema Yurduşen1, Canan Akyüz1, Faruk Gençöz2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Genel Bilgi: Kanser tanısı almış bir çocuğa sahip olmanın anneler üzerinde muazzam etkileri vardır. Genelde anneler duygularını “bir parçamı kaybediyormuşum gibi” şeklinde tanımlarlar. Bu travmatik deneyimin annelerin psikolojileri üzerindeki etkilerini anlamak için kendilik/kendilik bütünlüğü deneyimleri olarak anılan psikanalitik açıklamalar dikkate alınmalıdır. Yöntem: Öyküsel sorgulama ve öyküsel analiz yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı vaka analizi yapılmıştır. Çocukları kanser tanısı almış iki anne ile yaşadıkları travmatik deneyimler ve bunların kendilik-kendiliknesnesi ihtiyaçları ile ilişkisi konusunda görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar: Çocuğu kanser tanısı almış tüm anneler bu travmatik deneyimden aynı düzeyde etkilenmemektedir. Annelerin geçmiş ve şu andaki kendiliknesnesi aktarımlarını anlamak klinisyene doğru kişiye müdahale emesi için yardımcı olacaktır. Etki: Annelerin yaşadığı stresi psikanalitik bakış açısı ile ele almak ve bu düzeyde müdahale etmek sadece annelerin iyilik halini yükseltmeyecek aynı zamanda çocukların ve daha büyük ölçekte de toplumun iyilik haline katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: anne, kendilik, kendiliknesnesi, çocukluk kanserleri, öykü


The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer

Sema Yurduşen1, Canan Akyüz1, Faruk Gençöz2
1Hacettepe University Medical Faculty, Pediatric Oncology Department
2Middle East Technical University, Department Of Psychology

Background: Having a child with cancer has an enormous impact on their mothers. Usually mothers describe their feeling as “losing some part of themselves”. In order to understand this traumatic experience on mothers’ psychology, psychoanalytic explanations of self/self-cohesion experiences should be taken into account. Methods: A comparative case analysis was performed using narrative inquiry and narrative analysis. Two mothers were chosen. Each mother was interviewed about their self-selfobject needs and its relation to their traumatic cancer experience. Results: The narrative analysis revealed that, the mother who had a weak self cohesion before the diagnose reported more traumatic narratives in comparison to the mother who had a healthy self cohesion. Conclusions: Not all mothers with children who has cancer were affected to the same extent from this traumatic experience. Understanding mother’s earlier and present selfobject transferences will help clinician to intervene to the right person. Action/Impact: Understanding mothers’ distress from the psychoanalytic perspective and intervene at that level not only improve mothers’ well-being but also the children’s and the society’s at large.

Keywords: mother, self, selfobject, childhood cancer, narrative
Sorumlu Yazar: Sema Yurduşen, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale