ISSN 1302-0099 | English
 
Cilt : 20   Sayı : 1   Yıl : 2017
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler

  J Clin Psy: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile İlişkisi
The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship Between Aggression and the Level of Depression, and Anxiety
Suat Ekinci, Merve Yalçınay, Hanife Uğur Kural, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2016.20592  KPD 2016; 19 - 3 | Sayfalar 125 - 129 (647 kere görüntülendi)

2.
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler
Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors
Eda Aslan, Aylin Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2016.03511  KPD 2016; 19 - 3 | Sayfalar 109 - 117 (631 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Nörobiyolojisi: Bir Gözden Geçirme
Neurobiology of Post Traumatic Stress Disorder: A Review
Işıl Göğcegöz Gül, Gül Eryılmaz
KPD 2015; 18 - 2 | Sayfalar 71 - 79 (506 kere görüntülendi)

4.
Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolüne İlişkin Bir Gözden Geçirme
A Review about the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Emotional Abuse and Depression
Reyhan Arslan
doi: 10.5505/kpd.2016.42714  KPD 2016; 19 - 4 | Sayfalar 202 - 210 (493 kere görüntülendi)

5.
Gençler Arasındaki Popüler Psikoaktif Madde; Sentetik Kannabinoid (bonzai): Bir Gözden Geçirme
A Popular Psychoactive Substance Among Youth; Synthetic Cannabinoid (bonsai): A Review
Meryem Karaaziz, Buse Keskindağ
doi: 10.5505/kpd.2016.03522  KPD 2016; 19 - 3 | Sayfalar 137 - 144 (490 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Çocukluk çağında yineleyici tecavüz ve cinsel taciz öyküsü bulunan bir vajinismus olgusunda EMDR’nin etkinliği
Efficiency of EMDR on a woman with vaginismus who has repetitive sexual assault in childhood
Yasemin Hoşgören Alıcı, Bilge Bilgin Kapucu, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2016.96268  KPD 2016; 19 - 2 | Sayfalar 97 - 100 (484 kere görüntülendi)

7.
Ergen bir hastada disosiyatif füg: Bir olgu sunumu
Dissociative fugue in an adolescent: A case report
M. Kenan Duymaz, Işık Karakaya
KPD 2014; 17 - 4 | Sayfalar 129 - 133 (480 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Sınır kişilik bozukluğunun suç ve şiddet ile ilişkisi: Bir gözden geçirme
Borderline Personality Disorder and Its Relation With Crime And Violence: A Review
Bengisu Nehir Aydın
doi: 10.5505/kpd.2016.83703  KPD 2016; 19 - 1 | Sayfalar 37 - 44 (478 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Türkiye’de Ruh Sağlığı Alanında Travma Mağdurlarıyla Çalışanlarda İkincil Travmatik Stres
Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers in Turkey
Ayten Zara, Ferhat Jak İçöz
KPD 2015; 18 - 1 | Sayfalar 15 - 23 (470 kere görüntülendi)

10.
Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Aile İçi Fonksiyonlara Etkisi
RELATİONSHİP BETWEEN FAMILY FUNCTIONS, DEPRESSION AND ANXIETY SCORES
Vildan Şahin, Oğuz Tekin
KPD 2014; 17 - 4 | Sayfalar 109 - 118 (451 kere görüntülendi)

11.
Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme
Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem
İrem Eker, Banu Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2016.02996  KPD 2016; 19 - 1 | Sayfalar 27 - 36 (441 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu
Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation
İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz
doi: 10.5505/kpd.2016.30074  KPD 2016; 19 - 1 | Sayfalar 45 - 51 (425 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Çocuk cinsel istismarı şüphesinin bildirimi öncesinde çocukla yapılacak ilk görüşme
The first interview with child ahead of reporting suspected child sexual abuse
Aynur Eren Gümüş
doi: 10.5505/kpd.2017.32032  KPD 2017; 20 - 1 | Sayfalar 45 - 58 (420 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Sociodemographic And Clinical Characteristics in Medical Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Filiz Özdemiroğlu, Kadir Karakuş, Çağdaş Öykü Memiş, H. Gülnur Şen, Levent Sevinçok
doi: 10.5505/kpd.2016.21931  KPD 2016; 19 - 1 | Sayfalar 5 - 14 (411 kere görüntülendi)

15.
Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği
Marital adjustment and family functioning in bipolar disorder type I in comparison with rheumatoid arthritis
Öznur Taşdelen, Rugül Köse Çınar, Yasin Taşdelen, Yasemin Görgülü, Ercan Abay
doi: 10.5505/kpd.2016.48568  KPD 2016; 19 - 4 | Sayfalar 167 - 175 (388 kere görüntülendi)

16.
Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu'nun (BİRDEF) Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliği
Reliability and Validity of Personal Risk Assessment Form (BIRDEF) for Children Under Institutional Care
Kültegin Ögel, Sena Yücesan, Çiğdem Vaizoğlu, Emin Eraslan, Mesut Demirtaş, Serpil Yıldırım, Celal Sulu, İbrahim Kürşat Ergüt
doi: 10.5505/kpd.2016.38257  KPD 2016; 19 - 2 | Sayfalar 60 - 72 (385 kere görüntülendi)

17.
Bipolar I Bozukluk Hastalarının Bakımverenlerinde Yaşam Kalitesi Yük ve Sosyal Destekle İlişkili mi?
Is Quality of Life Associated with Caregiver Burden and Social Support among Caregivers of Patients with Bipolar I Disorder?
Özlem Devrim Balaban, Ali Haydar Küçüktüfekçi, İbrahim Tolga Binbay, Nesrin Karamustafalıoğlu
doi: 10.5505/kpd.2016.97269  KPD 2016; 19 - 1 | Sayfalar 15 - 26 (383 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Özgül Fobinin Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report
Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım
KPD 2015; 18 - 4 | Sayfalar 124 - 129 (378 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Hamilelikte Sağlık Durumunun ve Sağlık Davranışının Yordayıcıları Olarak Evlilik Uyumu ve Bağlanma
Marital Adjustment and Attachment as Predictors of Health Status and Health Behavior in Pregnancy
Ebru Yıldırımlı, Yeşim Korkut
KPD 2015; 18 - 2 | Sayfalar 39 - 48 (363 kere görüntülendi)

20.
Yetişkin Şehit Çocuklarında Bağlanma Biçimi ve Psikiyatrik Belirtiler
Attachment Styles and Psychiatric Symptoms Among Adult Children of Martrys
Özlem Karaırmak, Berna Güloğlu
KPD 2015; 18 - 2 | Sayfalar 59 - 70 (362 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2017 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale